Prima pagina - Contact

Vot

In ce ritm inainteaza lucrarile Publiserv?
Repede (489)
Incet (46)
Satisfacator (44)
Deloc (257)

838 voturi -

Cautare


Unde se lucreaza?

  • Lucrari in Precista, Maratei, Darmanesti, in functie de vreme
Online Marketing
NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, vă informăm că, începând cu data de 25 mai 2018, SC PUBLISERV SA aplică prevederile Regulamentului 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. PUBLISERV S.A. vă informează de preocuparea permanentă privind protecția datelor personale ale utilizatorilor [(datele cu caracter personal relevante sunt datele personale (numele, adresa și alte date de contact, data și locul nașterii și naționalitatea), datele de identificare (de ex. datele înscrise în Cartea de Identitate) și datele de autentificare (de ex. specimenul de semnătură) precum și alte date similare categoriilor care pot apărea)], în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în ceea ce privește protejarea și securitatea informațiilor.

Având în vedere faptul că furnizarea/prestarea serviciilor noastre se realizează doar după încheierea unui contract, PUBLISERV S.A. se obligă sa prelucreze datele personale ale utilizatorilor, în numele și pe seama sa și exclusiv în legatură cu executarea acestuia.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor.

Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, în vigoare de la data de 25 mai 2018 de toate statele Uniunii Europene, conferă mai multe drepturi persoanelor cărora li se prelucrează date personale. Prin intermediul acestui Regulament se dorește crearea unui cadru legislativ unitar și uniform pe teritoriul Uniunii Europene, care să nu mai necesite măsuri naționale de implementare.

Daca aveți sesizări, reclamații sau întrebări legate de prelucrarea datelor personale, vă puteți adresa Responsabilului pentru protecția datelor la adresa: control.intern@publiserv.eu . Plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Declarație privind confidențialitatea datelor cu caracter personal    Descarcă

 
Copyright Publiserv S.R.L. Piatra Neamt