Prima pagina - Contact

Vot

In ce ritm inainteaza lucrarile Publiserv?
Repede (83)
Incet (27)
Satisfacator (35)
Deloc (197)

344 voturi -

Cautare


Unde se lucreaza?

  • Lucrari in Precista, Maratei, Darmanesti, in functie de vreme
Online Marketing
ANUNT - Rezultatele selectiei evaluarii candidatilor pentru posturile Dir. General si Dir. Economic

Rezultate    Download

ANUNT - Organizare selectiei evaluarii candidatilor pentru posturile Dir. General si Dir. Economic

Anunt    Download

Formulare    Download

ANUNT - Rezultatele selectiei evaluarii candidatilor pentru postul Dir. Logistica

Rezultate    Download

ANUNT - Rezultatele selectiei evaluarii candidatilor pentru posturile Dir. General si Dir. Econimic

Rezultate    Download

ANUNT - Organizare selectiei evaluarii candidatilor pentru posturile Dir. Logistica

Anunt    Download

Formulare    Download

ANUNT - Organizare selectiei evaluarii candidatilor pentru posturile Dir. General si Dir. Economic

Anunt    Download

Formulare    Download

ANUNT - Scrisoare de asteptare proces recrutare membru C.A. - octombrie 2017

Scrisoare    Download

ANUNT - Recrutare si selectie membrii consiliului de administratie

Anunt si bibliografie    Anunt    Bibliografie

Formulare    F1 Formular inscriere    F2 Declaratie prelucrare date personale    F3 Declaratie privind statutul de independent    F4 Declaratie prvind conflictul de interese    F5 Declaratie conform art. 6 OUG 109/2011    F6 Declaratie conform art. 7 OUG 109/2011    F7 Declaratie destituire

ANUNT - Scrisoare de asteptari in procesul de recrutare membru C.A.

Scrisoare    download

ANUNT - Convocare Adunare Generala a Actionarilor 2017

Convocator Adunare Generala a Actionarilor Publiserv S.A. - 2017    Convocator - pag. 1    Convocator - pag. 2

ANUNT - Declaratie de aderare la valorile fundamentale, principiile si emcanismul de monitorizare al strategiei Nationale Anticoruptie 2016-2020

Declaratia de aderare    Declaratie - pag. 1    Declaratie - pag. 2

ANUNT - Inchiriere imobil

S.C.Publiserv S.R.L. cu sediul in Piatra Neamt, str. Muncii, nr.3, jud. Neamt, scoate la licitatie pentru inchiriere, bunul imobil situat in P-ta 22 Decembrie nr. 6(5) Piatra Neamt, jud. Neamt, in sup. utila de 68,52 mp, Sb1 = 3,97 mp si Sb1 = 5,54 mp., constructii fara teren aferent. Pretul de pornire la licitatie este de 25 lei/mp/luna, fara TVA. Licitatia are loc in data de 18.08.2016 ora 12.00 la sediul societatii S.C. Publiserv S.R.L din Piatra Neamt, str. Muncii, nr. 3. Cererile in vederea participarii la licitatie pentru inchirierea bunului imobil se pot depune pana la data de 16.08..2015 ora 15.00, la sediul societatii S.C. Publiserv S.R.L din Piatra Neamt, str. Muncii, nr. 3. In caz de neadjudecare la prima sedinta sau in cazul in care nu se inscrie nici o persoana fizica si/sau juridica la licitatie se va organiza a doua sedinta de licitatie in data de 01.09.2016, ora 12.00, la sediul S.C.Publiserv S.R.L. iar cererile pentru inscriere la licitatie vor fi depuse pana la data de 30.08.2016, ora 15.00 la sediul societatii.

ANUNT - Subcontractare lucrari

Societatea comerciala S.C. PUBLISERV S.R.L. cu sediul in Piatra-Neamt, Strada Muncii nr. 3, intentioneaza sa subcontracteze executia de lucrari de montaj de elemene din beton mari si mici (borduri mari si mici) puse la dispozitie de catre societatea noastra. Criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut si termenul de plata cel mai mare. In acest sens, invitam toate societatile dornice sa depuna oferte, sa contacteze, pentru mai multe detalii, compartimentul achizitii la numarul de telefon 0233 210 532. Data limita de depunere a ofertelor este de 11.04.2016.

Societatea comerciala S.C. PUBLISERV S.R.L. cu sediul in Piatra-Neamt, Strada Muncii nr. 3, intentioneaza sa achizitioneze executia de lucrari de refacere podet Strada Mesteacanului din Piatra Neamt. Termenul de plata va fi de minim 30 de zile calendaristice. Criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut. In acest sens, invitam toate societatile dornice sa depuna oferte sa ridice documentatia specifica lucrarii de la compartimentul achizitii. Data limita de depunere a ofertelor este de 11.04.2016.

ANUNT privind organizarea selectiei prealabile a candidatilor pentru Consiliul de Administratie al S.C. PUBLISERV S.R.L. Piatra Neamt

S.C. PUBLISERV  S.R.L.,  cu obiect de activitate principal “lucrari de constructii drumuri si autostrazi”, anunta organizarea selectiei prealabile a candidatilor pentru membrii Consiliului de Administratie, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011.


1)     Conditii generale:

a) cetatenie  româna, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinând spatiului Economic European si domiciliul în România;

b) cunoaste  limba româna (scris si vorbit);

c) are capacitate deplina de exercitiu;

d) are o stare de sanatate corespunzatoare functiei pentru care candideaza, atestata pe baza de documente medicale;

e) nu pot fi administratori persoanele care potrivit legii sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de încredere, fals, uz de fals, înselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, pentru infractiunile prevazute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru infractiunile prevazute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare;

f) sa nu exercite concomitent mai mult de 5 mandate  de administrator si/sau de membru al consiliului de supraveghere în societati pe actiuni al caror sediu se afla pe teritoriul României.


2)   Conditii  specifice:

Pentru 1 post membru în consiliul de administratie al fiecarei societati :

studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, în domeniul economic ;

b)  experienta în domeniul economic, contabilitate, audit sau financiar de cel putin 5 ani ;

c) experienta (minim 1 an) în activitatea de administrare / management a / al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societati comerciale profitabile din domeniul de activitate al societatii comerciale ;

II .       Pentru  posturile  de  membru în consiliul de administratie , altele decât cele de la pct. I , al fiecarei societati comerciale :

studii superioare absolvite cu diploma;

      b ) experienta (minim 1 an)  în activitatea de administrare / management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societati comerciale profitabile din domeniul de activitate al societatii comerciale;


   Documentele necesare pentru depunerea candidaturii, se gasesc pe site-ul Primariei Muncipiului Piatra Neamt www.primariapn.ro  si pe site-ul S.C. Publiserv S.R.L. www.publiserv.eu.

Candidaturile se vor depune în termen de 20 zile de la data publicarii anuntului, în plic închis si sigilat,  la Registratura Primariei Municipiului Piatra Neamt din Str. Stefan cel Mare, nr. 6-8, Piatra Neamt. Plicul va avea mentionat “Candidatura pentru functia de membru al Consiliul de Administratie al S.C. Publiserv S.R.L.,  precum si numele si prenumele candidatului în clar. Pentru relatii suplimentare tel. 0233/217870.

DESCARCATI DOCUMENTATIA COMPLETA- CLICK AICI


ANUNT INCHIRIERE IMOBIL

 

ANUNT INCHIRIERE SPATIU

 

ANUNT INCHIRIERE SPATIU

ANUNT PRIVIND DESCHIDEREA PROCEDURII GENERALE A   INSOLVENTEI IMPOTRIVA DEBITOAREI  S.C. PUBLISERV S.R.L. 
 
 

      Potrivit certificatului de solutie din data de 27.05.2010, in dosarul nr. 1544/103/2010, aflat pe rolul Tribunalului Neamt – Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ, eliberat la cererea subscrisei S.C. Publiserv S.R.L, cu sediul in Piatra Neamt, str Muncii, nr. 3, jud. Neamt, J27/18/1997,CUI 9126534, se certifica urmatoarele: 

      Extras din certificatul de solutie: 

      ,,CERTIFICAM, Ca, prin Incheierea de sedinta din data de 26.05.2010, s-a admis cererea debitoarei SC PUBLISERV SA Piatra Neamt, str Muncii, nr. 3, jud. Neamt, J27/18/1997,CUI 9126534.

      In temeiul art. 32 din Legea privind procedura insolventei

      Dispune deschiderea procedurii generale a insolventei impotriva debitoarei S.C. PUBLISERV S.R.L.

      In temeiul art. 32 alin. 2 din Legea privind procedura insolventei.

      Desemneaza,   in  calitate   de   administrator  judiciar,   pe EUROINSOLV S.P.R.L. PIATRA NEAMT, str. Duraului, nr. 13, judetul Neamt, care va indeplini  atributiile prevazute de art. 20.,, 
 
 

                            S.C. Publiserv S.R.L

              Conducerea executiva 


ANUNT INCHIRIERE SPATIU BIROURI

1. Obiectul inchirierii - : spatiul licitat pentru inchiriere se afla in proprietatea S.C. Publiserv SA din Piatra Neamt, cu sediul in strada Muncii, nr. 3, judetul Neamt. Inchirierea este motivata de disponibilitatea spatiului.

2.Suprafata reperului :
                - et. I            - Sutila= 108,57 mp cu destinatia "birou"
                                     - hol= 18,00mp,
                                     - grup sanitar=13,75 mp,
                                     -spatiu comun - scara 13,86 mp
                                     -Stotal= 154,18 mp
                - et. II            - Sutila= 226,61 mp cu destinatia "birou"
                                     - hol= 36,00mp,
                                      - grup sanitar=27,5 mp,
                                      - scara 13,86 mp
                                     - Stotal= 303,97 mp
                - et I + et II    - Sutila= 335,18 mp
                                     - Stotala=458,15 mp

3.Obiectul de activitate :
                * Spatiu cu destinatie "birouri"

4.Specificarea utilitatilor de care dispune reperul :
                * Spatiul este racordat la instalatiile de energie termica si electrica, de apa si canalizare.
                * Chiriasul va plati contravaloarea utilitatilor consumate.
                * Spatiul dispune de 5 locuri de parcare pentru autoturisme.

5.Pretul de pornire al chiriei : 4 Euro/mp/luna fara TVA

6.Durata inchirierii : 1 an .

 

ANUNT PENTRU VANZARE BUN IMOBIL

,,S.C. Publiserv S.A. cu sediul in Piatra Neamt, str. Muncii, nr. 3, jud. Neamt, organizeaza licitatie publica deschisa cu plic închis , conform prevederilor legale pentru vanzarea urmatoarelor  bunuri imobile:

Nr crt Adresa bunului imobil din mun. Piatra Neamt, jud. Neamt Sup. construita, sup. utila,

Suprafata  teren

Pretul de oferta la care se adauga 19% T.V.A.
1 str. Privighetorii  nr.23 Bl.14,demisol Sc=82,65 mp, Su=69,41 mp

St= 16,53 mp

163.028,55 lei
2 str. Privighetorii bl. B2 , Nr. 3,

demisol

Sc=158,37 mp, Su=135,79 mp 710.912 lei
3 str. Privighetorii  nr.10 bl.B8

demisol

Sc=103,14 mp, Su= 85,02  mp 404.098 lei
4 str. Privighetorii  nr.10 bl.B8

demisol

Sc=135,82 mp

Su=109,86 mp

521.912,97 lei
5. str. Privighetorii  nr.10 bl.B8

demisol

Sc=115,40mp.+35,26 mp

Su=87,98 mp+28,41 mp

576.031 lei
6
str.Stefan cel Mare, nr.16
Sc=290 mp, St= 416 mp 1.044.232 lei
7 str.M. Kogalniceanu nr.3 M3 Sc=24,92 mp+317,09mp

Su=20,09mp+271,53mp

999.345 lei
8. str. 22 Decembrie nr.6/(5), et.1 Sc= 65,51 mp, Su= 54,71 mp

Sb1 =4,35 mp,Sb1 = 6,21 mp

155.054 lei
9 str. 22 Decembrie nr.6/(5), et.1 Sc=80,44 mp, Su= 68,52 mp

Sb1 = 3,97 mp,Sb1 = 5,54 mp

184.722 lei
10 str. 22 Decembrie, nr. 6(5), demisol Sc=106,75 mp, Su= 91,56 mp 73.114 LEI
11 Str. Gara Veche f.n., Lot nr.1 Sc= 123 mp, St= 1700 mp 365.672 lei
12 Str. Gara Veche f.n., Lot nr.2 Sc= 249 mp, St= 1700 mpru bunurile mentionate de la nr.1 la 5, la ora 13.00 pentru bunurile de la nr. 6 la 10 si la ora 14.00 pentru bunurile de la nr.11 la 16, la sediul societatii Publiserv S.A. din Piatra Neamt, str. Muncii, nr. 3.

Dosarele de prezentare a bunurilor imobile pot fi procurate zilnic : de luni pana joi, intre orele 10 � 15  si vineri intre orele 10 - 12 , de la sediul societatii comerciale incepand cu data de 06.08.2009,  orele 10.00. Contravaloarea unui dosar de prezentare este de 200 lei.

Alte informatii privind activul ce urmeaza a fi vandut se pot obtine zilnic de luni pana joi, intre orele 10 -15 si vineri intre orele 10 - 12 la nr. telefon 0233/217870, 0233/210532, compartiment achizitii publice, pana in ziua de 17.08.2009, ora 12.00. Pentru participarea la licitatie, ofertantii vor depune la sediul societatii, pana in ziua de 17.08.2009, ora 12.00 documentele prevazute in Instructiunile de licitatie (ce fac parte din caietul de sarcini pentru ofertanti).

In caz de neadjudecare la prima sedinta sau in cazul in care nu se inscrie nici o persoana fizica si/sau juridica la licitatie se va organiza a doua sedinta de licitatie in termen de 5 zile calendaristice de la prima licitatie, in data de 24.08.2009, la ora 12.00,  la sediul Publiserv S.A. iar documentele pentru licitatie vor fi depuse pana la data de 21.08.2009, ora 12.00 la sediul societatii.

Alte informatii privind activul ce urmeaza a fi vandut se pot obtine zilnic de luni pana joi, intre orele 10 -15 si vineri intre orele 10 - 12 la nr. telefon 0233/217870, 0233/210532, compartiment achizitii publice, pana in ziua de 17.08.2009, ora 12.00. Pentru participarea la licitatie, ofertantii vor depune la sediul societatii, pana in ziua de 17.08.2009, ora 12.00 documentele prevazute in Instructiunile de licitatie (ce fac parte din caietul de sarcini pentru ofertanti).

In caz de neadjudecare la prima sedinta sau in cazul in care nu se inscrie nici o persoana fizica si/sau juridica la licitatie se va organiza a doua sedinta de licitatie in termen de 5 zile calendaristice de la prima licitatie, in data de 24.08.2009, la ora 12.00,  la sediul Publiserv S.A. iar documentele pentru licitatie vor fi depuse pana la data de 21.08.2009, ora 12.00 la sediul societatii.

Participantii la licitatie vor depune la casieria societatii sau in contul nr. RO95BRDE280SV02839442800deschi s la B.R.D.,  in contul nr.R033RNCB0196027797210001    deschis   B.C.R, in contul  nr.RO49BTRL02801202364661XX deschis la Banca Transilvania, Piatra Neamt, taxa de participare la licitatie in cuantum de 400 lei si vor face dovada consemnarii la dispozitia societatii comerciale vanzatoare a garantiei de participare la licitatie care reprezinta 10 % din pretul de pornire a licitatiei mentionata la fiecare bun imobil in parte.,,

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright Publiserv S.R.L. Piatra Neamt